0909610303 haidang807@gmail.com

Giới thiệu về Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Đôi nét về Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hiroshima Toyota Group tại Nhật Bản. 

Quá trình hình thành

- Ngày 17 tháng 8 năm 1936: Iwao Fujii sáng lập ra Hyroshima Toyota Group, và là đại lý thứ 5 tại Nhật Bản.

- Tháng 8 năm 1989: ông Kazuhiro Fujii đã trở thành vị trí chỉ tịch thứ 3 của Hiroshima Toyota Group

- Ngày 12 tháng 4 năm 2004: Công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT được thành lập

- Do ông Kazuhiro Fujii làm chủ tịch hội đồng quản trị.
- Ông Kenki Nagayoshi là tổng giám đốc.
- Vốn điều lệ: 3.000.000 USD.

- Tháng 10 năm 2005: Công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT chính thức đi vào hoạt động, với chức năng phân phối xe Toyota và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành theo sự uỷ nhiệm của Toyota Việt Nam. 

- Tháng 3 năm 2009: Ông Toshiro Yoshida trở thành vị Tổng giám đốc thứ 2 của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

- Ngày 20 tháng 1 năm 2013: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo trở thành vị Tổng giám đốc thứ 3 của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Các thành tích và giải thưởng

Trong các năm qua, với sự nổ lực không ngừng của toàn thể nhân viên, Công Ty Toyota Hiroshima Tân Cảng-HT đã đạt được những thành tích khá tốt trong các kỳ thi tay nghề toàn quốc do TOYOTA Việt Nam tổ chức hàng năm.

- Năm 2009:

+ Đoạt huy chương bạc phần thi "KTV sơn" tại hội thi tay nghề toàn quốc của TOYOTA
+ Đoạt huy chương bạc phần thi "KTV đồng" tại hội thi tay nghề toàn quốc của TOYOTA

- Năm 2010:

+ Đoạt huy chương vàng chung cuộc tại hội thi tay nghề toàn quốc của TOYOTA
+ Đoạt huy chương bạc phần thi "Cố vấn dịch vụ" tại hội thi tay nghề toàn quốc của TOYOTA
+ Đoạt huy chương bạc phần thi "Nhân viên bán hàng" tại hội thi tay nghề toàn quốc của TOYOTA

- Năm 2011:

+ Đoạt huy chương vàng phần thi "KTV Đồng" tại hội thi tay nghề toàn quốc của TOYOTA.